• Sophie Haaland Matláry

Innlegg: Vi i Norge lever i en stabil boble – de fleste rammet av covid-19 gjør ikke det


My latest article in Dagens Næringsliv is available here - https://www.dn.no/innlegg/innlegg-vi-i-norge-lever-i-en-stabil-boble-de-fleste-rammet-av-covid-19-gjor-ikke-det/2-1-919706

21 views0 comments